O nas

GOSPODARSTWO PROBIOTECHNOLOGICZNE PLANETAEKO

powstało z potrzeby promocji naturalnego podejścia do upraw roślin oraz rozwoju nowych prozdrowotnych technologii dla współczesnego rolnictwa.

Stosując w naszym gospodarstwie technologię przyszłości –  PROBIOTECHNOLOGIĘ  przywracamy bioróżnorodność i równowagę w przyrodzie. Różnorodne kompleksy pożytecznych mikroorganizmów stosowane w procesach wytwarzania naszych produktów, wyposażone są w olbrzymią liczbę wyspecjalizowanych narzędzi biologicznych – enzymów, zapewniających im przetrwanie w glebie i różnorodnych środowiskach, w których wspierając się wzajemnie wypierają mikroflorę chorobotwórczą.  

W procesach wytwarzania  nowej kategorii żywności całkowicie wyeliminowaliśmy chemizację i degradację środowiska naturalnego. Powstałe wyroby pozwalają skutecznie się przeciwstawić problemom lekoodporności, antybiotykoodporności, inwazjom alergenów, grzybic, różnorodnych chorób i patogenów.