Fundacja

na rzecz środowiska naturalnego
dla zdrowia naszego i naszych dzieci

Jesteśmy w trakcie zakładania fundacji, której głównym celem będzie promowanie i prowadzenie różnorodnych form działania (szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów), które mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę przyrody oraz polepszenie warunków do życia i zdrowia człowieka.
 
Skupiamy się na promocji postaw proekologicznych, rozwoju ekologicznych i probiotycznych metod produkcji rolnej i podnoszeniu świadomości społeczeństwa w tematach związanych z szeroko pojętą ekologią.
 
Tworzymy platformę (Portal Planeta Eko), na której wspólnie z Wami promujemy i inspirujemy do zdrowego stylu życia i współistnienia w zgodzie z naturą.